Pekina Deklaro

Posted on in ERA Novaĵoj 15 vedi

Pekina Deklaro

La 89-a Universala Kongreso de Esperanto, okazinta en Pekino, Chinio, de la
24a ghis la 31a de julio 2004 kun 2031 partoprenantoj el 51 landoj,

traktinte la temon “Lingva egaleco en internaciaj rilatoj”,

notante, ke la jaro 2004 markas 50 jarojn da oficialaj rilatoj inter UEA kaj
Unesko,

memorante, ke rezolucioj de Unesko notis la rezultojn atingitajn per
Esperanto sur la kampo de internaciaj intelektaj intershanghoj kaj por la
proksimigo de la popoloj de la mondo kaj rekonis,ke tiuj rezultoj respondas
al la celoj kaj idealoj de Unesko,

notante la “Raporton pri Homa Evoluigo 2004” de la Evoluiga Programo de
Unuighintaj Nacioj, kiu asertas, ke la libereco de esprimado kaj la uzado de
lingvo estas nedisigeblaj,

alte taksante la agadon de la china registaro, kiu, cele al pli justa kaj
diverseca aliro al internacia interkomprenigho, subtenas la instruadon kaj
utiligon de Esperanto, konforme al la spirito de la rezolucioj de Unesko,

DEKLARAS

ke demokratia kaj egalrajta komunikado en internaciaj rilatoj estas esenca
por internacia interkompreno kaj paca kunlaboro surbaze de egalaj lingvaj
rilatoj,

ke estas bezonata nova internacia lingva ordo, kiu garantiu egalecon,
diversecon kaj demokration en lingvaj aferoj kaj efikan komunikadon inter
nacioj kaj aliaj homgrupoj lingve malsamaj, char en la nuna monda lingva
situacio, kun kreskanta superrego de iuj lingvoj super aliaj, ne eblas
realigi tiujn principojn,

ke neutrala komuna lingvo estu kerna elemento en tiu ordo, por atingi
unuecon en diverseco inter la diversaj lingvoj kaj kulturoj je internacia
nivelo,

ke sekve la internacia lingvo Esperanto, pruvinte dum pli ol cent jaroj sian
utilecon kaj praktikecon, meritas seriozan konsideron fare de internaciaj
organizoj, ties membro-shtatoj kaj chiuj personoj kaj organizajhoj de bona
volo, kiuj respektas kaj deziras pacon kaj pacan komprenighon en egaleca
etoso en nia hodiaua mondo,

ke por krei novan internacian lingvan ordon, kiu kontribuos al internacia
kompreno kaj mondpaco, necesas forte subteni la enkondukadon de Esperanto en
lernejojn, konforme al la spirito de la Unesko-rezolucioj, char tio
faciligas lingvolernadon ghenerale kaj antauenigas internaciecan aliron al
la mondo.

Renato Corsetti
Rete: renato.corsetti@virgilio.it

fonto: ret-info
http://www.eventoj.hu
Selektitaj novajxoj el Esperantujo – per retposxto: RET-INFO
[addsig]0 Comments

No comments yet
Leaving the first to comment on this article.
You need or account to post comment.