La 6-a Balkanlanda Esperanto-Konferenco (BEK)

Posted on in ERA Novaĵoj 14 vedi

La 6-a Balkanlanda Esperanto-Konferenco (BEK)

Amikeca kunestado de balkananoj

De la 13-a gxis la 15-a de auxgusto 2004 okazis en la urbo NIsx (Serbio) la
6-a Balkanlanda Esperanto-Konferenco. Organizanto estis Esperanto-societo
''C'ele Kula'', Nis'.

Cxeestis, laux mia pritakso, pli ol 150 personoj.

El Serbio cxeestis, krom Nisx, esperantistoj el la urboj Vranje, Leskovac,
Zajec'ar, Jagodina, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Senta.

Aparte menciinda estas la partopreno de s-ro Sas'a Pilipovic'
el Kragujevac, kiu prezentis en Esperanto plurajn placxajn segmentojn el sia
aktora arangxo.

El aliaj balkanaj landoj partoprenis jenaj E-reprezentantoj:

Bulgarujo: -S-ro Prof. Bojxidar Leonov, Prezidanto de ''AIS-Bulgario'' kaj
Rektoro de Internacia Universitato Karlovo; S-ro Kanjo Mitev Kanev,
Prezidanto de Esperanto-societo ''Kolombo de la paco'' , Galabovo

Makedonujo: S-ro Stojan Kocevski, prezidanto de Makedonia Esperanto- Ligo,
Skopje, kun pluraj junaj esperantistoj

Respubliko Serba, Bosnio k Hercegovino:
S-ro Mic'o Vrhovac, Prezidanto de Esperanto-Ligo de Respubliko Serba; membro
de la urba ES ''La Monrdo'', Banja Luka; -Dejan S'krebic', vicprezidanto de
Esperanto-Ligo de Respubliko Serba, Banja Luka; membro (junulo) de ES
''Teslic' ''. Teslic'.

Bedauxrinde, forestis esperantistoj el aliaj balkanaj landoj.

El Kroatujo cxeestis nur parte unu persono, private.

Menciindas ke konsiderinda nombro de esperantistoj el Rumanujo antauxanoncis
sian alvenon, sed, pro iaj kialoj ili ne povis ekveturi.

La solena malfermo okazis la 13/08/04 posttagmeze. Estis ludata la
esperantista himno, kaj salutparolis pluraj partoprenantoj.

S-ro Z'ivko Ivanovic' el la urbo Jagodina donacis al la organizanto
5 ekzemplerojn de Antologio de la serba poezio, kies tradukinto, redaktinto
kaj eldoninto li mem estas.

S-ro Boris'a Milic'evic' el Novi Sad donacis al la organizanto, nome de
Esperanto-societo ''Marko Nes'ic' '' 5 ekzempelrojn de la poemareto
''Poeziaj donacoj''.

La etoso estis vere amikeca. Vespere okazis, kiel kutime, Interkona vespero,
kun belega distro.

S-ro Rektoro Boj'idar Leonov kolektantis subtensubskribojn sur la
Deklaraci-papero por establo de Esperanto-instruado cxe la Internacia
Universitato, Karlovo. Neniu el la petataj personoj rifuzis subskribi.

La 14-an de auxgusto antauxtagmeze okazis rimarkinda kunveno de
literaturstoj kaj literaturemuloj, tradukistoj/antoj kaj instruistoj/antoj.
La kunvenon gvidis Boris'a Milic'evic', direktoro de Esperanto-Instituto de
SEL. Li koncize prezentis kronologian eldonandon de en-Esperantaj antologioj
en Balkanaj landoj. La rezulto estas rimarkinda.
Poste, li informis la cxeestantojn pri sia maniuskripto ''El Balkana Moderna
Poezio, La XX-a jarcento'' proponante ke oni kune eldonu gxin. La
manuskripto enhavas po du poetojn el cxiu balkana lando.

Kelkaj partoprenantoj diskutis kaj subtenis aperigon de la manuskripto kaj
same aliaj cxeestantoj.

Posttagmeze s-ro Momèilo-Moma Krstic' parolis pri la 89-a UK en Pekino
ilustrante sian prelegon per diversaj prezentajxoj.
Dum la sama posttagmezo okazis ''B''-ekzameno de Esperanto, laux la Regularo
de Esperanto-Instituto de SEL. La kandidato estis la junulo Marko Nikolic',
lernanto de la finita II-a klaso de gimnazio, el Nis'. Li montris vere
bonegan scion kaj ricevis la noton ''Bonega (5). Oni solene enmanigis al li
''B''-atestilon kaj 1 poemaron premie.
Tiu tago finigxis per bonetosa vespero kun loterio.

Dum la tria labortago oni pritraktis la Konferenclaboron kaj proponis jenajn
aferojn kiel konkludojn de la Konferenco (pro mia foresto, s-ro Mic'o
Vrhovac helpis min en koncizigo de cxi tiuj proponoj/konkludoj:

-Subteno por aperigo de la poemaro ''El Balkana Moderna Poezio''; -Establo
de divrsspeca kunlaboroj inter esperantistoj kaj E-organizajxoj de balkanaj
landoj (intersxangco de vizitoj, libroj, E-turistoj, pli intensa kunlaboro
inter E-Ligoj kaj -societoj de balkanaj landoj); -La sekva
konferenco-kongreso okazos en Karlovo, Bulgario en junio 2005.

Borisxa Milicxevicx

el [landa-agado]


fonto: ret-info
[addsig]0 Comments

No comments yet
Leaving the first to comment on this article.
You need or account to post comment.